Priser

(basert på frilanssatsene til Norsk Journalistlag)


FOTO

(før mva.)

Kjøp av allerede fotografert bilde (engangsbruk): 2 750 kr (Pris pr. stykk)

Fotoreportasje: 20 900 kr (Anslått arbeidstid 4 dager)

Dagshonorar (7,5 timer): 6 500 kr

Pris pr. time for ekstra timer i tillegg til dagshonorar: 870 kr

Lengre oppdrag: 5 200 kr (Pris pr. dag)


VIDEO

(før mva.)

Dagshonorar (7,5 timer): 6 700 kr

Lengre oppdrag: 5 700 kr (Pris pr. dag)TEKST

Enklere nyhetssak/kultursak: 5 900 kr (Anslått arbeidstid 1 dag)

Reportasje: 19 100 kr (Anslått arbeidstid 4 dager)

Portrettintervju: 21 500 kr (Anslått arbeidstid 4,5 dager)

Anmeldelser: 5 900 kr (Anslått arbeidstid 1 dag)

Dagshonorar (7,5 timer): 5 900 kr

Lengre oppdrag: 4 700 kr (Pris pr. dag)