DASH Documentary

Come inside the Baby Duka studio in Copenhagen where Jake is showing DASH to people while talking about the project. DASH is a creative and competitive precision platformer where you create and compete in a world of endless user-generated levels.


Bokdager vår 2019 | Bibliotekenes Hus

Video laget for Bibliotekenes Hus. Intervju av forfattere, bibliotekarer og forlag på bokdagene, våren 2019.


Give me a break

Kort video om kaffebrygging.


Lansering av boken Uhyrlig

Kort promoveringsvideo for Nasjonalbibliotekets lansering av boken Uhyrlig.